2012. november 6., kedd

Újdonság és nyereményeső

Tisztelt Felhasználóink!2012.11.06-án elindul Magyarország legújabb online aukciós portálja és webshopja, a Diretto, mely az évek óta sikeresen működő Cserebere.hu aukciós rendszerét váltja fel. Az újdonság mellett egy nyereményjátékkal is készültünk Nektek, 5 héten át hetente 1 db Tabletet sorsolunk ki azon regisztrált felhasználóink között, akik az adott sorsolási időszakban legalább 5 db aktív, futó aukciós termékkel rendelkeznek a Diretto oldalán.

A részletes játékszabályzatot itt olvashatjátok:"5 termék / 5 hét / 5 tablet" nyereményjáték felhasználási feltételei és játékszabályzata


Fogalmi meghatározások:

 • Projekt: meghatározott cél érdekében (pl. termékpromóció stb.) elvégzendő feladatok.
 • Megbízó: a projekt megvalósítására megbízást adó Fél.
 • Szervező: a projekt megszervezésével megbízott Fél (pl. ügynökség).
 • Adatkezelő: a nyereményjáték során keletkező adatokkal rendelkező Fél.
 • Adatfeldolgozó: a nyereményjáték során keletkező adatok gyűjtését végző Fél.

A felhasználási feltételeket és a nyereményjáték játékszabályzatát létrehozó Felek (együttesen továbbiakban Felek):

 • Megbízó, Adatkezelő: Redlink Interaktív Kft., 1102 Budapest, Liget tér 1., info@diretto.hu
 • Szervező és Adatfeldolgozó: Digitalwave Hungary Kft., 1149 Budapest, Pillangó park 9., hello@digitalwave.hu

A nyereményjáték ideje alatt a http://www.diretto.hu oldalon történő belépéssel a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen dokumentumban rögzített, 5 termék / 5 hét/ 5 tablet nyereményjátékra vonatkozó felhasználási feltételeket és játékszabályzatot.


A nyereményjáték – továbbiakban játék - játékszabályzata


A játék menete:

Az 5 termék / 5 hét / 5 tablet nyereményjátékban bármely, a http://www.diretto.hu vagy a http://www.cserebere.hu oldalon regisztrált és azonosított felhasználó részt vehet. A nyereményjátékon való részvétel feltétele, hogy az adott sorsolási időszakban a felhasználónak legalább 5 aktív, aukcióra feltöltött terméke legyen a http://www.diretto.hu elérhetőségen. Minden, az előző feltételeknek megfelelő Felhasználó részt vesz a játék nyereményének sorsolásán.

A játék időtartama:

2012 november 6. 0h00 - 2012 december 10. 23h59

A nyereményjáték résztvevői:

    A játékban bármely, a http://www.diretto.hu , vagy a http://www.cserebere.hu oldalon regisztrált és azonosított magánszemély részt vehet, aki legalább 5 aktív, aukcióra feltöltött termékkel rendelkezik.
    A Játékból ki vannak zárva Felek alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

Nyeremény(ek):

5 db / Myauio S7

Sorsolási időszakok:

1. időszak: 2012 november  6. 0h00 - 2012 november 12. 23h59
2. időszak: 2012 november 13. 0h00 - 2012 november 19. 23h59
3. időszak: 2012 november 20. 0h00 - 2012 november 26. 23h59
4. időszak: 2012 november 27. 0h00 - 2012 december 3. 23h59
5. időszak: 2012 december 4. 0h00 - 2012 december 10. 23h59

A sorsolás helye és időpontja:

1. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 november 13.
2. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 november 20.
3. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 november 27.
4. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 december 4.
5. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 december 11.

A nyertes(ek) kiválasztása:

 • A nyertes(ek) kiválasztása a résztvevők közül sorsolással, elektronikus sorsolóprogram igénybevételével történik.
 • Ha a kisorsolt Felhasználó nem felel meg az 1.3. pontban előírt feltételeknek, akkor kizárásra kerül a Játékból. A kizárt nyertes helyébe új sorsolás révén kerül új nyertes.
 • A sorsoláson résztvevő Felhasználók közül mindenki csak egyszer nyerhet, így ha a sorsoláson ugyanazon személyt esetlegesen többször is kisorsolódik, akkor helyébe új sorsolás révén új nyertes kerül.

A nyeremények átadása:

 • A Szervező e-mail útján veszi fel a kapcsolatot a nyertessel, azon az e-mail címen, amelyet a http://www.diretto.hu , vagy a www.cserebere.hu oldalon történő regisztráció során került tárolásra.
 • A Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 14 naptári napon belül nem sikerül a 1.8.1. pontban meghatározott e-mail címén keresztül kapcsolatba lépni. Ebben az esetben helyére, új sorsolás révén, új nyertes kerül.
 • A Felhasználó téves adatszolgáltatásából (pl. hibás e-mail cím) eredően a Feleket semmilyen felelősség nem terheli.
 • A nyeremény átvételéről a Szervező a kapcsolatfelvétel során egyeztet a sorsolás nyertesével.
 • A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért Felek nem vállalnak felelősséget.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésére, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult a Ptk. szerint eljárva.

Egyéb rendelkezések:


 • A nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az üzemeltető és a megbízásukból eljárók az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
 • A Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát megváltoztathassák, ugyanakkor lehetőségük szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a játék időtartama alatt e dokumentumba foglaltak érdemben ne változzanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos szerzői jogi és adatvédelmi kérdések:

 • A Felhasználóról gyűjtött adatok felhasználása kizárólag az Adatkezelő és annak megbízásából eljárói által az alábbi céloknak megfelelően történhetnek: A nyereményjáték nyerteseinek kiértesítés céljából
 • A Diretto.hu oldalon meghatározott Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelően
 • Az Adatfeldolgozó és az Adatkezelő szavatolja, hogy a http://www.diretto.hu és a http://www.cserebere.hu oldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával és a hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint történnek.
 • A Felhasználónak bármikor lehetősége van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, illetve kérni adatainak helyesbítését vagy törlését. Az ilyen irányú igényeit a Felhasználó az Adatfeldolgozó felé közli.Budapest, 2012. november 5.

Redlink Interaktív Kft.
DigitalWave Hungary Kft.

2012. október 31., szerda

Ajándékkal készültünk Nektek!

Tisztelt Felhasználóink!


Ahogy ezt a korábbiakban jeleztük új korszak köszönt be a cserebere.hu oldal életében! Tanácsaitokat megfogadva - amit ezúton is szeretnénk megköszönni - és kezelhetőségi szempontok figyelembevételével csapatunk úgy döntött, hogy szétválasztja a www.cserebere.hu oldalon jelenleg futó aukciós- és csere rendszert két külön weboldallá. Új weboldalunk díjmentes regisztrációval, egyszerű kezelhetőséggel, igényes felülettel, és az első hetekben nyereményesővel várja majd új látogatóit! Engedjétek meg, hogy most először mutassuk be Nektek részletesen a www.diretto.hu által nyújtott lehetőségeket!


Mi is a Diretto?

Díjmentes regisztráció, igényes felület, rendkívüli választék, egyszerű kezelhetőség, temérdek felhasználó, trendi kinézet, és olcsótól egészen a luxus kategóriáig megtalálható termékek - Ez mind a Diretto! A www.diretto.hu egy teljesen új alapokon fekvő aukciós oldal és webáruház, mely felváltja a www.cserebere.hu aukciós rendszerét, és mind kezelhetőségében, mind egyszerűségében megkönnyíti az adás-vételek lezajlását, folyamatát.


Szükséges-e új regisztráció?

Természetesen nem, aki egyszer regisztrált a www.cserebere.hu oldalon, az a www.diretto.hu oldalon is regisztrált tag marad, sőt, azonosítással rendelkező felhasználóink esetében az új weboldal is teljeskörűen használható lesz!


Jó-jó, de mi lesz az eddigi aukciókkal?

Az aukciók értelemszerűen megmaradnak, az új oldal indulásakor átkerülnek és a http://www.diretto.hu elérhetőségen lesznek megtalálhatóak. A feltöltött csere termékek pedig megmaradnak a jól megszokott www.cserebere.hu oldalon.


Az eddigi értékelések megmaradnak?

Természetesen, új oldalunk és a Cserebere.hu közös adatbázisból fog működni, így az értékelések láthatóak lesznek az új felületen is.


Mindez mit jelent felhasználóink számára?

Csupán annyit, hogy míg a cserék továbbra is a Cserebere oldalon maradnak lebonyolíthatóak, addig az aukciók, és az online vásárlás átkerül a Diretto oldalára!


És mi a helyzet a beharangozott nyereményekkel?

Ezt egyelőre meglepetésnek szánjuk, annyit azonban elárulhatunk, hogy érdemes új oldalunk indulására tartogatnotok aukciós termékfeltöltéseiteket, mivel nyereményjátékunk 5 héten keresztül jutalmazza majd oldalunk aktív tagjait!


További információkért és a legfrissebb hírekért kövessétek a Diretto.hu facebook oldalát: https://www.facebook.com/Diretto.hu


Üdvözlettel:
A cserebere.hu és a diretto.hu csapata

2012. szeptember 17., hétfő

www.diretto.hu! Hogy mi?!

Tisztelt Felhasználóink!

Nagy megújulással vágunk az őszbe, hamarosan útjára indul Magyarország új aukciós weboldala, mely egyszerű kezelőfelülettel és letisztult formavilággal várja majd látogatóit. 

Október elejétől az összes aukcióra és eladásra kínált termék, ezentúl a http://www.diretto.hu címen lesz elérhető, a www.cserebere.hu oldalunk pedig kizárólag a csereberéknek lesz az online találkahelye.
 
Aggódnotok természetesen nem kell, mindenről időben értesíteni fogunk Benneteket, tennivaló számotokra nincsen, csupán annyi, hogy az oldal indulásától számítva az aukcióra, eladásra kínált termékeiteket a továbbiakban, a www.diretto.hu oldalra töltitek majd fel.

Hamarosan jelentkezünk további részletekkel, figyeljétek Cserebere oldalunkat, hírleveleinket, valamint csatlakozzatok Facebook közösségünkhöz!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu és a diretto.hu csapata

2012. szeptember 3., hétfő

Ki a szabadba!

Szívósan tartja magát a nyár, melegebb van az ilyenkor megszokottnál. Használjuk hát ki, amíg még lehet, töltsünk minél többet a szabadban. A vidám emlékekhez persze az is kell, hogy megfelelőek legyenek a körülmények: szerezzünk be hát mindent, ami kellhet! Olcsón és könnyen találhatjuk meg a szükséges felszerelést a cserebere.hu oldalán, egyedül a hihetetlenül bő választék okozhat "problémát"! Horgászat, túrázás, foci, még a vízparti szórakozásokhoz sincs hideg. Nem is beszélve arról, hogy milyen jó kiülni esténként egy kertbe vagy egy teraszra, meginni egy-két sört a barátokkal, a szerencsésebbeknek grillezhetnek is.
Tartalmas, vidám és szép szeptembert kíván:
a cserebere.hu csapata

2012. augusztus 28., kedd

Itt van az ősz, itt van újra...

Tisztelt Felhasználóink!


Lassan elkezdődik a levélhullás, kicsit hűvösödik az idő (aminek valószínűleg mindenki örül egy ilyen forró nyár után). Az iskolások persze kevésbé lelkesek e hírek hallatán, de talán ők is jobban érzik majd magukat, ha megfelelő felszereléssel indulhatnak a "harcba". Ideje tehát elcserélni a már nem használt iskolatáskákat, a régi kötelező olvasmányokat, esetleg az iskolába járáshoz használt gyerekbiciklit. A nagyobbaknak pedig ma már szinte kötelező kellék a laptop, a notebook és a hozzá tartozó táska! Hetente több, mint 40.000 alkalommal böngészik felhasználóink a cserebere.hu oldalát, így igazán megéri nálunk hirdetni! Töltsetek fel Ti is, segítsétek az iskolásokat!

Üdvözlettel,
A Cserebere.hu csapata

2012. augusztus 6., hétfő

Küzdelem

Tisztelt Felhasználóink!

Olimpikonjaink az érmekért, mi pedig a meleg ellen küzdünk napról napra. Persze fel nem adjuk, hisz a szurkolás mellett rengeteg lehetőségünk nyílik jobbnál jobb üzletekért kutatni a cserebere.hu-t! Telefonok, ékszerek, ruhák, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük! Ti benéztetek már ma hozzánk?

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. augusztus 1., szerda

Fellendülés!

Tisztelt Felhasználóink!

Ismét egy remek tippel szolgálhatunk Nektek! Halkan megsúgjuk mindazoknak, akik nyomon követik blogunkat, hogy az elmúlt hetekben fellendülőben van oldalunk látogatottsága, ami azt jelenti, hogy most érdemes termékeitekkel elárasztanotok a cserebere.hu piacterét! Lassan közeledik a nyár vége, mindenki hazatér a szabadságról, a nagy nyaralásból így érhető, hogy minden visszatér a normális kerékvágásba. De vajon milyen termékeket érdemes kiemelnetek? Ez mindig egy jó kérdés, mi most voksunkat a szeptemberi iskolakezdéssel kapcsolatos portékákra tesszük! Ha van ilyen a tarsolyotokban, nyugodtan húzzátok elő és helyezzétek előtérbe oldalunkon!

Jó csereberélést kíván mindenkinek:
A cserebere.hu csapata

2012. július 23., hétfő

Ha nyár, akkor nyaralás!

Tisztelt Felhasználóink!

Ugyan a jövő héten már augusztus hónap van, mi még közel sem temetnénk a nyarat. Észrevételeink szerint Ti is hasonló elven vagytok, hisz számos kiváló lehetőséget próbáltok megosztani társaitokkal. Nektek köszönhetően utazások és utalványok formájában bárki megtalálhatja az ideális nyári kikapcsolódást oldalunkon. Ne szalasszátok el a lehetőséget, talán ez az utolsó alkalom, hogy még kapkodás nélkül megtervezzétek a szabadság perceit!

Kellemes pihenést kíván mindenkinek:
A cserebere.hu csapata

2012. július 17., kedd

Nyári pörgés

Tisztelt Felhasználóink!

A kissé elviselhetőbb időjárás ellenére ti továbbra is ezer fokon égtek, hisz úgy pörgetitek oldalunk számlálóit, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Számunka ez valóban így van, de reméljük már a Ti mindennapjaitok részévé is vált a cserebere.hu oldala. Egy szó, mint száz egyre közelebb és közelebb kerül hozzánk az a bizonyos, már korábban is emlegetett 30.000-ik sikeres csere! Vajon melyikőtök fogja nyélbe ütni a kérdéses üzletet?

Sok sikert kíván:
A cserebere.hu csapata

2012. július 9., hétfő

Hűsölj velünk!

Tisztelt Felhasználóink!

Ki a strandon, ki a hideg szobában próbálja átvészelni a nagy hőséget! Nem tudjuk, hogy Ti melyik verziót választottátok vagy választjátok, de azt bizonyossággal állíthatjuk, hogy még Bear Grylls is megirigyelné az oldalunkon található túléléshez szükséges kellékeket! A klímától kezdve a ventillátoron át a baseball sapkáig megtalálhattok mindent, ami a felfrissülésetekhez kell! Persze ha komplett utazási ajánlatokból szeretnétek válogatni akkor sem kell a szomszédba mennetek!

Kellemes hűsölést kíván mindenkinek:
A cserebere.hu csapata

2012. július 3., kedd

Rekordszám

Kedves Felhasználóink!

A spanyol válogatott mellett Ti is megérdemlitek a gratulációt! Ugyan Európa-bajnoknak nem mondhatjátok magatokat, de a rekordokat Ti is szépen döntögetitek. Már nem kell hozzá sok, hogy elmondhassátok magatokról, Ti is részesei voltatok az oldalunkon történő 30.000 sikeres cserének! Bizony, közelít ez a szám, minden egyes eredményes kattintással, és megegyezéssel közel kerültök hozzá! Vajon őszig sikerül elérnetek ezt a számot? Szerintünk mindenképp esélyetek van rá! Mindent bele!

Üdvözlettel,
A cserebere.hu csapata

2012. június 25., hétfő

Hurrá, nyaralunk?

Kedves Felhasználóink,

Lassan ideje elkezdeni a nyári tervezés első lépéseit. Persze van aki már azt is tudja mit és hova pakol a bőröndjében, azonban sokan vannak olyanok, akik csak a napokban kezdtek el gondolkodni, hogy merre is vegyék az irányt. Csapatunk tagjai szintén hasonló cipőben járnak, ezért ahogy magunknak, úgy Nektek is ajánljuk, hogy nézzetek szét oldalunkon, legyen szó hazai vagy külföldi úticélról. A csereberén ráadásul számos szállástípus közül válogathattok: vendégház, nyaraló, és apartman is megtalálható a kínálatban. Csak kattintsatok és válogassatok a jobbnál jobb ajánlatok közül!

Üdvözlettel,
A cserebere.hu csapata

2012. június 18., hétfő

Vissza nem térő lehetőség!

Kedves Felhasználóink,

Egy kihagyhatatlan, csak évekkel később visszatérő lehetőségről szeretnénk beszámolni Nektek! Már csak 2 hét van hátra az idei nyár egyik legnagyobb eseményéből, a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságból! Ezt úgy gondoljuk, hogy mind vásárlási, mind pedig eladási szempontból érdemes kihasználnotok! Most, hogy a
focidrukkerek futball-lázban égnek célszerű a labdarúgással kapcsolatos termékekkel bombáznotok oldalunkat, hisz így hamarabb elkelhetnek. Különösen ajánlott ez, ha az idei EB-vel kapcsolatos ereklyéket sikerül eladás vagy csere céljából beszereznetek! Mindent bele, osszatok meg minél több sporttal kapcsolatos terméket társaitokkal oldalunkon!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. június 12., kedd

Féltáv

Kedves Felhasználóink,

Lassan féltávhoz érkezünk, eltelik ennek az évnek is a fele. Hihetetlen hamar repül az idő, bizonyítja ezt az is, hogy röpke 6 hónap alatt közel 10.000 termék cserélt gazdát oldalunkon! Legyen szó ruháról, sportszerről, számítógépes kiegészítőkről, telefonokról Ti megállíthatatlanul licitáltok, cseréltek, üzleteltek. Ennek köszönhetően oldalunkon már majdnem 30.000 alkalommal könyvelhettünk el sikeres cserét! Ne feledjétek, nyáron sincs ám holt szezon, mindent bele! Több ezer termék közül válogathattok csere vagy aukció formájában az EB ideje alatt: TV, labda, mezek, de akár a nyaralásra készülve is megtalálhatjátok a hozzátok való termékeket: utalvány, sátor, hűtőtáska. Sikeres üzletelést kívánunk mindenkinek!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. június 4., hétfő

Szabadság előtt

Kedves Felhasználóink,

Ezúttal szokásunktól eltérően egy kicsit lehangoló hírrel kezdenénk bejegyzésünket. A múlt heti hétfői pihenőnapot reméljük kiélveztétek, ugyanis most egy ideig nem lesz alkalmatok henyélni a grátisz hétfői munkaszüneti napokon, mivel a következő ilyen esély csak 2012. augusztus 20-án jön el. De ne bánkódjatok: előttünk a nyár, előttünk a pihenés, kezdődnek a tömeges szabadság-kérések, mindenki szabadulni próbál a szürke hétköznapokból. Esetleg még nem tudjátok, hogy Ti merre mentek? Vagy valamilyen kiegészítő hiányzik? Nézzetek szét a cserebere.hu utazás/szabadidő kategóriájában, hisz ebben az időszakban oldalunkon megszaporodnak a nyaraláshoz kapcsolódó termékek. Menjetek Ti is felkészülve szabadságra!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. május 21., hétfő

Új hét, új esélyek

Kedves Felhasználóink!

Ismét hétfő, ismét munkanap, de ne búsuljatok, ez egyben azt is jelenti, hogy az új hét kezdetével új lehetőségeitek is nyílnak arra, hogy túladjatok termékeiteken. Hogy miért vagyunk ebben ilyen biztosak? Csak az elmúlt hét folyamán közel 250 új tag regisztrált oldalunkra! Érdeklődőből tehát nincs hiány, már csak az a kérdés, hogy tudjátok velük tartani a ritmust?

Sikeres cseréket kíván mindenkinek:
A cserebere.hu csapata

2012. május 14., hétfő

Közelít a nyár!

Tisztelt Felhasználóink,

Észrevehető, hogy az elmúlt hetekben sok, a sporttal kapcsolatos terméket jelenítetek meg oldalunkon. Ami nem is csoda, hisz közelít a nyár, ráadásul az elkövetkezendő hetek, illetve hónapok szintén erről fognak szólni a rajongók számára. Nyakunkon a Bajnokok Ligája döntője, illetve a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság is közeleg. Számos ereklye és focimez találhat gazdára ezen időszakban nálunk, így igazán érdemes ezeket most megosztanotok társaitokkal! Szintén megfontolandó, hogy olyan termékeket töltsetek fel, melyek a meccsek nézésével, rögzítésével vagy az eredmények nyomon követésével kapcsolatosak, ilyenek lehetnek: DVD-felvevő, televízió, notebook.

Sikeres üzletelést és jó szurkolást kíván mindenkinek:
A cserebere.hu csapata

2012. május 7., hétfő

Borúra derű

Kedves Felhasználóink!

A többnyire borús idő ellenére derűvel tekinthetünk a mai napra, hiszen csak az elmúlt hét alatt közel 30.000-en tekintettétek meg honlapunkat. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek bőven lehetett alkalma arra, hogy túladjon termékein. De vajon milyen termékeket érdemes most feltölteni? Melyek azok, melyek kelendőbbek a
többinél? Mi voksunkat a nyárral és a nyaralással kapcsolatos eszközökre tesszük! Labda, hálózsák, grillsütő, csak pár azon termékek közül, melyek elengedhetetlen kellékei 1-1 feledhetetlen vakációnak. Ti hogy gondoljátok? Melyek azok a termékek amik a Ti kikapcsolódásotokhoz nélkülözhetetlenek?

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. április 23., hétfő

Félmillió

Kedves Felhasználóink!

Félúthoz érkeztünk. Rendkívül büszkék lehetünk rátok, hisz 2012. április 23-ig több, mint fél millió darab terméket "járattatok" meg oldalunkon csere vagy aukció formájában. Ez azt jelenti, hogy minden felhasználónknak bőven lehetett alkalma arra, hogy ráleljen és nyélbe is üthesse álmai üzletét! Egyben azt is megjegyezzük, hogy ezáltal megkezdődött a visszaszámlálás, és most már csak rajtatok áll, hogy mikor leszünk együtt, ha nem is lottó-, de termék "milliomosok"! Mindent bele!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. április 16., hétfő

Szünet után, felfrissülve!

Kedves Felhasználóink!

Itt az ideje, hogy a kis szünet után újabb bejegyzéseket tegyünk közzé blog oldalunkon! Reméljük mindenkinek kellemesen telt a Húsvét, és sikerült kipihennie magát a hosszú hétvége alkalmával! A cserebere.hu háza táján nem állt meg az élet, hisz napról napra többen éltek oldalunk előnyeivel, és azonosítjátok magatokat, ezzel növelve a bizalmat és a biztonságot közösségünkben. Az elmúlt 2 hét során felhasználótársaitok száma több, mint 1.000 fővel nőtt. Ez a szám azt mutatja, hogy az április 2-től bevezetett Felhasználói azonosítás új formája tovább ösztönzi jelenlegi és leendő felhasználóinkat, hogy belevessék magukat az aukciók és a cserék izgalmába! Segítsétek új társaitokat, cseréljetek, üzleteljetek velük!

Sok sikert kíván mindenkinek:
A cserebere.hu csapata

2012. április 2., hétfő

Továbbra is vár a Cserebere.hu!

Kedves Felhasználóink!

Mint azt bizonyára tudjátok, oldalunk Általános Felhasználási Feltételei módosultak. A mai naptól, 2012. április 2-től a cserebere.hu oldalon, csak azon ügyfeleink tudnak licitálni, cserélni, feltölteni és hozzászólni a termékekhez, akik azonosították, vagy azonosítják magukat az üzemeltetők részére. Ennek díja jelképes és egyszeri. Ez az összeg nem jutalék, nem regisztrációs díj. Az új azonosítási rendszer szavatossága annak, hogy a cserebere.hu oldal a jövőben is biztonságos online piactérként szolgálja Ügyfeleit, látogatóit. A megváltozott ÁFF az alábbi linken érhető el: http://www.cserebere.hu/pages/mukodesi_szabalyzat. Bízunk benne, hogy a cserebere.hu megváltozott környezetében még több sikert könyvelhettek el!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. március 26., hétfő

Népes közösség

Tisztelt Felhasználóink!

Ebben a hónapban több, mint 1.000 felhasználóval bővült közösségünk, mely jelenleg közel 50.000 főt számlál! Ezt a dinamikus fejlődést nektek köszönhetjük, reméljük jól érzitek magatokat nálunk és sikerrel üzleteltek!

Ne feledjétek, közeledik az év negyedik hónapja, április. Ezzel egyre közelebb kerül hozzánk a cserebere.hu életében egy fontos dátum, hisz 2012 április 2-től új időszak kezdődik oldalunk életében. Egy olyan időszak, melyet a bizalom és a biztonság jelzői fognak fémjelezni. Várjátok már a változásokat?

Üdvözlettel:
cserebere.hu

2012. március 19., hétfő

Változások előtt

Tisztelt Felhasználóink,

Mint azt a korábbiakban is jeleztük, oldalunk fontos változások előtt áll. Erről folyamatosan küldjük az új információkat számotokra hírlevél, illetve blogbejegyzés formájában. Most röviden összefoglalnánk, hogy miben is változik oldalunk, és hogy ez miért is jó a számotokra.

2012. április 2-től oldalunkat azok a regisztrált felhasználók tudják használni, akik telefonszámmal, vagy bankkártyával azonosították magukat. Hogy miért is döntöttünk a változások mellett?

A cserebere.hu oldalát heti szinten közel 100.000-en látogatjátok. Csapatunk úgy gondolja, hogy az előttünk álló változások megerősítik közösségünket, és megerősíti oldalunk tagjainak egymás iránti bizalmát! Ez a bizalom elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban üzletelhessetek egymással, és egy aukció, vagy csere esetén ne kelljen attól félni, hogy partneretek esetleg nem tartja magát a feltételekhez, és nem küldi a kérdéses terméket.

Ne feledjétek, ez nem jutalék, nem regisztrációs díj, hanem egy mérföldkő, az üzletek tisztasága megőrzése érdekében! Bízunk benne, hogy a változásokat Ti is pozitívnak látjátok, és a jövőben még biztonságosabban használhatjátok a cserebere.hu-t.


Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. március 14., szerda

Azonosítás = Bizalom + Biztonság

Kedves Felhasználóink!

Piacterünkön, immáron naponta, több száz termék cserél gazdát, akár csere, akár aukció formájában. Nekünk, mint az oldal üzemeltetőinek, egyik legfontosabb feladatunk és küldetésünk, hogy Felhasználóink és a megköttetett üzletek biztonságát a lehető legjobban próbáljuk szavatolni.
Ennek szellemében 2012. április 2-től a cserebere.hu oldalon, csak azon ügyfeleink tudnak licitálni, cserélni, feltölteni, hozzászólni termékhez, akik azonosították, vagy azonosítják magukat az üzemeltetők részére. Ennek részleteiről, a blogon, hírlevélben, vagy a cserebere.hu olvashattok.

További kellemes napot kíván Mindenkinek:
A cserebere.hu teljes csapata!

2012. március 12., hétfő

A változások szele

Tisztelt Felhasználóink!

Oldalunk csapata nagyon sokat gondolkozott azon, hogy hogyan is tehetnénk jobbá a cserebere.hu-t, hogyan is nyújthatnánk számotokra többet, és többet. Ennek szellemében ünnepélyesen bejelentjük, hogy hamarosan megújítjuk néhány funkicójában az oldalt! Hogy miképp? A részleteket nemsokára megtudjátok!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. március 5., hétfő

A hét száma: 25.000!

Tisztelt Felhasználóink!

Ez a hét ismét a nagy számok bűvöletében telik a cserebere.hu háza táján! Nem elég, hogy facebook oldalunk túl van a 25.000-ik rajongóján, emellett a cserebere.hu büszkén jelenti be, hogy immár 25.000-nél is több sikeres cserét jegyezhettek nálunk! Ez nem a mi sikerünk, ez csakis a Ti érdemetek! Gratulálunk Nektek!

De evezzünk kicsit vissza a közösségi vizekre. Nem rég lezajlott facebookos szavazásunk eredményeképpen kiválasztottátok a cserebere.hu új profilképét. Azonban bizonyos változások miatt már nem kell sokat várnotok arra, hogy új színben lássátok pompázni a cserebere.hu közösségi oldalát! Hamarosan a mi facebook oldalunk is átáll a legújabb elrendezésre! Reméljük elnyerni majd tetszéseteket, mi már nagyon várjuk!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. február 27., hétfő

Múltidézés

Tisztelt Felhasználóink!

Napjainkban kis híján 20.000 db aktív termék található oldalunkon. Ez nagyon magas számnak mondható, ezért nézzük meg, hogyan is jutottunk el idáig, azaz a tavalyi év ezen időszakához képest miként fejlődött oldalunk. 2011 márciusában az aktív termékek tekintetében a 15.000-es szám körül jártunk. Jól látható, hogy jelenleg jelentősen nagyobb kínálatból válogathattok nálunk. Természetesen ebben jelentős szerepe van annak, hogy közösségünk tagjainak száma 1 év leforgása alatt több, mint 15.000 fővel gyarapodott! Az elmúlt 365 napban szintén jelentősen gyarapítottátok sikeres cseréitek-, és aukcióitok számát. Az előbbi tekintetében 15.000-el, az utóbbi terén pedig 3.500-al többet számlálnak mutatóink.

Használjátok tovább ilyen lendülettel oldalunkat, hogy jövő ilyenkor még nagyobb sikerekről, és adatokról számolhassunk be!

Sok sikert kíván mindenkinek:
A cserebere.hu csapata

2012. február 20., hétfő

Böngészni jó!

Tisztelt Felhasználóink!

A cím igaz, hisz jelenleg közel 20.000 db aktív terméket találhattok a cserebere.hu-n, ami újabb rekordnak számít az oldalon! Használjátok oldalunk részletes keresőjét, hogy biztosan ráakadjatok következő sikeres üzletetek tárgyára! Ha esetleg így sem lelnétek, akkor lehetőségetek van hirdetést is feladni az általatok keresett termékre az oldal "keresek" rovatában.

Szintén fontos információ, hogy a múlt héten közel 500 fővel gyarapodott felhasználóink száma, így már több, mint 43.000 főt számlál közösségünk. Böngésszetek felhasználótársaitok termékeiből, és üzleteljetek!

Üdvözlettel:
cserebere.hu

2012. február 13., hétfő

Micsoda fejlődés!

Tisztelt Felhasználóink!

Bizonyára emlékeztek rá, hogy pár hónappal ezelőtt, november végén azt vártuk, vajon mikor éri el a sikeres cserék száma a 20.000-et. Örömhírrel szolgálhatunk Nektek, hisz megállíthatatlanul cseréltek tovább oldalunkon, és a sikeres cserék száma immár a 25.000-es számot ostromolja. A sikeres aukciók számában szintén nagy változás tapasztalható, hisz a novemberi adatokhoz képest 1.000-el több aukción vagytok túl. Gratulálunk Nektek!

Egyre több alkalmatok nyílik a fenti számok növelésére, hisz csak ebben a hónapban regisztrált tagjainak a száma 700-al nőtt! Cseréljetek, segítsétek új tagjainkat a beilleszkedésben!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. február 6., hétfő

Az első hónap

Tisztelt Felhasználóink!

Az újév első hónapjának lezárultával megosztanánk Veletek, hogy pontosan hogyan is teljesítettetek ebben az időszakban. 1 hónap alatt összesen 350.000-szer látogattátok meg oldalunkat, és közel 2.000 új üzletet kötöttetek. Természetesen a termékfeltöltés tekintetében is igen aktívak voltatok, hisz míg decemberben 16.000 db aktív termék volt megtalálható oldalunkon, ez a szám most 19.000 db körül mozog. Ezúton szeretnénk üdvözölni januárban regisztrált 1.000-nél is több új felhasználónkat, akik reméljük megtalálták számításaikat nálunk!

Reméljük Ti is éreztétek ezeket a változásokat, és napról napra sikeresebbnek mondhatjátok magatokat nálunk!

Jó csereberélést kíván:
A cserebere.hu csapata

2012. január 30., hétfő

Esély a sikerre!

Tisztelt Felhasználóink!

Ismét csak bíztatni tudunk Titeket a böngészésre, hisz oldalunkon kis híján 19.000 db termék között válogathattok! Ilyen számú aktív termékre még nem volt példa a cserebere.hu történetében, így köszönjük Nektek ezt az újabb magasságot! Érdekesség, hogy oldalunkat egyre többen böngészitek, így ha megtetszik egy termék ne hezitáljatok, tegyetek rá ajánlatot! Nagy a verseny 1-1 termékért, ne maradjatok le!

Mérjétek fel a terepet, kérdezzetek bátran az eladótól, tudjátok meg mik az üzlet feltételei, hogy pontosan mit vár tőletek a partner, és nyűgözzétek le egy számára megfelelő ajánlattal, hogy minden simán menjen! A siker receptje csupán ennyi. Licitáljatok, és nyerjétek meg álmaitok termékét!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. január 23., hétfő

Add el most!

Tisztelt Felhasználóink!

Újabb forgalmas héten vagyunk túl, rekordszámban, több, mint 71.000 alkalommal látogattátok meg oldalunkat a múlt héten. Ez a magas szám kitűnő lehetőséget nyújt azok számára, akik a napokban szeretnének túladni valamelyik termékükön. Ráadásul, ha a kiemelt hirdetések között jelenik meg a termék, akkor garantáltan kiemelt figyelmet kap!

Megéri-e most feltölteni?

Ha a fenti szám nem lenne elegendő, akkor eláruljuk, hogy több, mint 500 új felhasználóval bővült oldalunk tagjainak a száma a múlt hét hétfőhöz képest!

Ne felejtsétek el, továbbra is segíteni szeretnénk Nektek, ezért még mindig tartanak a cserebere ingyenes kiemelési órái, melyet facebook oldalunkon hirdetünk meg, és lehetőségetek van ingyenesen kiemelni termékeiteket. Persze nem muszáj várni akciónkra, a kiemeléssel Ti is élhettek egyszerűen!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. január 16., hétfő

Sikerek és nyeremények

Tisztelt Felhasználóink!

Engedjétek meg, hogy hétfő alkalmával egy kitűnő lehetőséget ajánljuk a figyelmetekbe! Ha szeretnétek rögtön nyereménnyel nyitni az évet, akkor mindenképp érdemes részt vennetek a Blocks.hu nyereményjátékán, hogy a Tiétek lehessen az értékes nyeremények egyike!

Reméljük a fenti nyereményjátékon is ugyanolyan sikeresek lesztek, mint oldalunkon! Tavalyhoz képest háromszor több sikeres cserével, és aukcióval büszkélkedhettek. Közösségünk tagjainak száma pedig az előző év januárjához képest 20.000 fővel emelkedett, és facebook oldalunk is hasonlóan sikeres évet zárt!

Ne felejtsétek el továbbra is érdemes minket követni ezen a felületen is, hisz bármelyik pillanatban meghirdetésre kerülhetnek ingyenes kiemelési óráink, melyen ingyen kiemelhetitek valamely terméketeket csupán egy email segítségével!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. január 12., csütörtök

Ingyenes kiemelés?

Tisztelt Felhasználóink!

Nem, nem gépeltünk félre, csupán egy újabb akcióval szeretnénk kedveskedni Nektek, ezért a mai naptól kezdődően lehetőségetek van ingyenesen kiemelni termékeiteket! És hogy mi módon? Nem tagadjuk, egy kis szerencse, és odafigyelés is szükségeltetik hozzá!

Ha eddig nem követtétek facebook oldalunkat, akkor most tanácsoljuk, hogy mindenképpen lájkoljatok minket, hisz akciónk szorosan összekapcsolódik közösségi oldalunkkal. Mától kezdve véletlenszerűen ingyenes kiemelési órákat hirdetünk meg a Cserebere facebook oldalán post formájában. A meghirdetés időpontjától fogva 2 teljes órátok van, hogy éljetek az ingyenes kiemelés lehetőségével és elküldjétek a felhasználóneveteket, és a kiemelni kívánt 1 db termék azonosítóját email-ben az info@cserebere.hu címre.* Mi a kapott terméket hamarosan kiemeljük, és egy hétig oldalunkon kiemelt termékként fog szerepelni a főoldalon teljesen ingyen!

Figyeljétek, és keressétek ingyenes óráinkat!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata


*Csak azokat a jelentkezéseket tudjuk elfogadni, melyek pontosan 1 db felhasználónevet, és 1 db termékazonosítót tartalmaznak. A kiemelési akcióban való részvétel teljesen ingyenes.

2012. január 10., kedd

Karbantartás

Tisztelt Felhasználóink!

Ezúton szeretnénk értesíteni Titeket, hogy a Cserebere.hu szerverei karbantartás miatt a mai napon, 2012.01.10-én 19:00-tól előreláthatólag pár órán át, 24:00-ig nem lesznek elérhetőek. Az esetleges kellemetlenségekért mindenkitől elnézést kérünk!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. január 9., hétfő

Meggyőző számok

Tisztelt Felhasználóink!

Nektek köszönhetően tovább folytatódik kitűnő évkezdetünk. Sikeresen túlléptétek az 5.000-es számot, oldalunk immár 5.000-nél is több sikeres aukciót könyvelhetett el. Nem kis szám, gratulálunk nektek!

A fenti örömhír mellett büszkén jelentjük ki, hogy a tegnapi napon, vasárnap 10.000-nél is jóval többen böngésztétek oldalunkat, és felhasználóink száma is lassan eléri a 41.000-et. Ez azt jelenti, hogy most mindennél jobb esély mutatkozik arra, hogy túladhassatok termékeiteken. Érdemes megfontolni a termékfeltöltés, és a termék kiemelés lehetőségét is, hisz annál nagyobb az esély az üzlet nyélbeütésére minél többen látogatják oldalunkat, és minél többen nyitják meg termékeitek adatlapját. Drukkolunk a sikereitekért!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. január 5., csütörtök

Álomutazás nyereményjáték

Tisztelt Felhasználóink!

Megtartottuk a decemberben lezárult Álomutazás nyereményjátékunk sorsolását! Nagyon sokan játszottatok, a fődíj egy 2 fős 2 éjszakára szóló utazás volt a Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness-be. Az utazás nyertese 'csoki85' nevű felhasználónk! Gratulálunk, és jó pihenést kívánunk! A nyertessel nemsokára felvesszük a kapcsolatot. Ne bánkódjatok, ha most nem sikerült nyernetek, idén lesz még alkalmatok próbára tenni szerencséteket! Ahogy a tavalyi évben is, idén is új nyereményjátékokkal készülünk meglepni Benneteket!

Üdvözlettel:
A cserebere.hu csapata

2012. január 2., hétfő

Kitűnő évkezdet!

Tisztelt Felhasználóink!

Szeretnénk még egyszer mindenkinek Nagyon Boldog, és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánni! Az év utolsó hetében is nagyon aktívak voltatok, Nektek köszönhetően oldalunk nemsokára elkönyvelheti az 5.000-ik sikeres aukciót! Köszönjük Nektek, hogy egy ilyen szép számmal indíthatjuk az új évet.

Reméljük idén is megtaláljátok számításaitokat, és sikeres üzleteket köthettek oldalunkon. Vágjunk együtt a 2012-es évbe, hogy újabb mérföldköveket érhessünk el!

Sok sikert kíván:
A cserebere.hu csapata