2012. november 6., kedd

Újdonság és nyereményeső

Tisztelt Felhasználóink!2012.11.06-án elindul Magyarország legújabb online aukciós portálja és webshopja, a Diretto, mely az évek óta sikeresen működő Cserebere.hu aukciós rendszerét váltja fel. Az újdonság mellett egy nyereményjátékkal is készültünk Nektek, 5 héten át hetente 1 db Tabletet sorsolunk ki azon regisztrált felhasználóink között, akik az adott sorsolási időszakban legalább 5 db aktív, futó aukciós termékkel rendelkeznek a Diretto oldalán.

A részletes játékszabályzatot itt olvashatjátok:"5 termék / 5 hét / 5 tablet" nyereményjáték felhasználási feltételei és játékszabályzata


Fogalmi meghatározások:

 • Projekt: meghatározott cél érdekében (pl. termékpromóció stb.) elvégzendő feladatok.
 • Megbízó: a projekt megvalósítására megbízást adó Fél.
 • Szervező: a projekt megszervezésével megbízott Fél (pl. ügynökség).
 • Adatkezelő: a nyereményjáték során keletkező adatokkal rendelkező Fél.
 • Adatfeldolgozó: a nyereményjáték során keletkező adatok gyűjtését végző Fél.

A felhasználási feltételeket és a nyereményjáték játékszabályzatát létrehozó Felek (együttesen továbbiakban Felek):

 • Megbízó, Adatkezelő: Redlink Interaktív Kft., 1102 Budapest, Liget tér 1., info@diretto.hu
 • Szervező és Adatfeldolgozó: Digitalwave Hungary Kft., 1149 Budapest, Pillangó park 9., hello@digitalwave.hu

A nyereményjáték ideje alatt a http://www.diretto.hu oldalon történő belépéssel a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen dokumentumban rögzített, 5 termék / 5 hét/ 5 tablet nyereményjátékra vonatkozó felhasználási feltételeket és játékszabályzatot.


A nyereményjáték – továbbiakban játék - játékszabályzata


A játék menete:

Az 5 termék / 5 hét / 5 tablet nyereményjátékban bármely, a http://www.diretto.hu vagy a http://www.cserebere.hu oldalon regisztrált és azonosított felhasználó részt vehet. A nyereményjátékon való részvétel feltétele, hogy az adott sorsolási időszakban a felhasználónak legalább 5 aktív, aukcióra feltöltött terméke legyen a http://www.diretto.hu elérhetőségen. Minden, az előző feltételeknek megfelelő Felhasználó részt vesz a játék nyereményének sorsolásán.

A játék időtartama:

2012 november 6. 0h00 - 2012 december 10. 23h59

A nyereményjáték résztvevői:

    A játékban bármely, a http://www.diretto.hu , vagy a http://www.cserebere.hu oldalon regisztrált és azonosított magánszemély részt vehet, aki legalább 5 aktív, aukcióra feltöltött termékkel rendelkezik.
    A Játékból ki vannak zárva Felek alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

Nyeremény(ek):

5 db / Myauio S7

Sorsolási időszakok:

1. időszak: 2012 november  6. 0h00 - 2012 november 12. 23h59
2. időszak: 2012 november 13. 0h00 - 2012 november 19. 23h59
3. időszak: 2012 november 20. 0h00 - 2012 november 26. 23h59
4. időszak: 2012 november 27. 0h00 - 2012 december 3. 23h59
5. időszak: 2012 december 4. 0h00 - 2012 december 10. 23h59

A sorsolás helye és időpontja:

1. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 november 13.
2. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 november 20.
3. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 november 27.
4. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 december 4.
5. sorsolás: Üzemeltető telephelye, 2012 december 11.

A nyertes(ek) kiválasztása:

 • A nyertes(ek) kiválasztása a résztvevők közül sorsolással, elektronikus sorsolóprogram igénybevételével történik.
 • Ha a kisorsolt Felhasználó nem felel meg az 1.3. pontban előírt feltételeknek, akkor kizárásra kerül a Játékból. A kizárt nyertes helyébe új sorsolás révén kerül új nyertes.
 • A sorsoláson résztvevő Felhasználók közül mindenki csak egyszer nyerhet, így ha a sorsoláson ugyanazon személyt esetlegesen többször is kisorsolódik, akkor helyébe új sorsolás révén új nyertes kerül.

A nyeremények átadása:

 • A Szervező e-mail útján veszi fel a kapcsolatot a nyertessel, azon az e-mail címen, amelyet a http://www.diretto.hu , vagy a www.cserebere.hu oldalon történő regisztráció során került tárolásra.
 • A Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 14 naptári napon belül nem sikerül a 1.8.1. pontban meghatározott e-mail címén keresztül kapcsolatba lépni. Ebben az esetben helyére, új sorsolás révén, új nyertes kerül.
 • A Felhasználó téves adatszolgáltatásából (pl. hibás e-mail cím) eredően a Feleket semmilyen felelősség nem terheli.
 • A nyeremény átvételéről a Szervező a kapcsolatfelvétel során egyeztet a sorsolás nyertesével.
 • A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért Felek nem vállalnak felelősséget.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésére, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult a Ptk. szerint eljárva.

Egyéb rendelkezések:


 • A nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az üzemeltető és a megbízásukból eljárók az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
 • A Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát megváltoztathassák, ugyanakkor lehetőségük szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a játék időtartama alatt e dokumentumba foglaltak érdemben ne változzanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos szerzői jogi és adatvédelmi kérdések:

 • A Felhasználóról gyűjtött adatok felhasználása kizárólag az Adatkezelő és annak megbízásából eljárói által az alábbi céloknak megfelelően történhetnek: A nyereményjáték nyerteseinek kiértesítés céljából
 • A Diretto.hu oldalon meghatározott Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelően
 • Az Adatfeldolgozó és az Adatkezelő szavatolja, hogy a http://www.diretto.hu és a http://www.cserebere.hu oldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával és a hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint történnek.
 • A Felhasználónak bármikor lehetősége van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, illetve kérni adatainak helyesbítését vagy törlését. Az ilyen irányú igényeit a Felhasználó az Adatfeldolgozó felé közli.Budapest, 2012. november 5.

Redlink Interaktív Kft.
DigitalWave Hungary Kft.